Rullstolsskolan på Rehab Station Stockholm
(med pedagogik/metodik från boken Drivkraft av Åke Norsten)

Rullstolsskolan på Rehab Station Stockholm är en kurs som vänder sig till alla som är i behov av att förbättra sin förmåga att manövrera rullstolen, oavsett diagnos eller ålder. Muskeldystrofi, multipel skleros, cerebral pares, amputatationer, postpolio och ryggmärgsskador är några av diagnosgrupperna som genomgått kursen sedan starten 1997. Oavsett hur din manövreringsförmåga är i dag arbetar vi mot din personliga målsättning att höja färdigheten i rullstolen och därigenom din livskvalitet. En god teknik i en väl anpassad rullstol kan i hög grad kompensera ett funktionshinder. Rullstolskolan fokuserar på fyra viktiga delmoment för ett så optimalt helhetsresultat som möjligt.

Rullstolskolan fokuserar på fyra viktiga delmoment för ett så optimalt helhetsresultat som möjligt

  1. Sittergonomi: Anpassning av sittergonomiska förutsättningar. Bäckenpositionen ska stödja den ergonomiska ryggradskurvaturen för att ge en så god sittposition som möjligt i rullstolen.

  2. Körergonomi: Anpassning av de körergonomiska förutsättningarna. Drivhjulens position ska ge goda förutsättningar att köra och manövrera rullstolen.

  3. Mekanik: Att minimera rullstolens rull- & svängmotstånd genom att balansera och anpassa rullstolen så att den rullar och svänger så lätt som möjligt.

  4. Metodik: En individanpassad metodisk stegrad rullstolsteknikträning utifrån pedagogik från boken Drivkraft.

Boken Drivkraft används under hela kursen som kurslitteratur för att ge viktig teoretisk kunskap. Boken ingår som kurslitteratur.

På Rullstolsskolan finns möjlighet att anpassa befintlig rullstol eller så ordineras en ny rullstol som efter bedömning anses vara optimalare, detta i samråd med din personliga förskrivare, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Rullstolsskolan genomförs under en vecka på internat på Rehab Station Stockholm alternativt
på dagtid 3 dagar/vecka i 4 veckor, totalt 12 behandlingstillfällen.

Ansökan och remiss från ansvarig läkare skickas regionalt till Åke på Rehab Station Stockholm eller till ditt hemlandsting för beslut.

Kursansvarig är: Åke Norsten. Om du har frågor angående Rullstolsskolan kontaktar du Åke på telefon 08-555 44 147.