Drivkraft – körergonomi, rullstolsteknik & metodik.
Skriven av Åke Norsten.


Den manuella rullstolen har utvecklats mycket under de senaste 20 åren. Både rullstolens tekniska- och ergonomiska egenskaper har i huvudsak utvecklats av personer som själva använder rullstol. I Sverige finns flera mycket duktiga produktutvecklare som tack vare gedigna egna erfarenheter både av ”vardags användning” och tävling inom olika handikappidrotter kunnat utveckla svenska rullstolar av mycket god standard.

Åke Norsten har i sin bok Drivkraft, delat med sig av all den erfarenhet han samlat på sig som mångårig rullstolsanvändare och instruktör. Boken omfattar sex kapitel och inleds med en kort historik både över rullstolens tekniska- och körtekniska utveckling. Därefter följer ett kapitel om ”Rullstolen”. I detta kapitel beskrivs relativt ingående rullstolens olika delar. Praktiska aspekter såsom rullstolens rull- och svängmotstånd och vad som påverkar dessa förklaras. Hur och med vilket syfte rullstolens balansering och viktfördelning kan påverkas, samt vilka effekter som kan fås av en förändrad cambervinkel beskrivs.

I det tredje kapitlet följer en beskrivning av en del av de mänskliga förutsättningar som behöver beaktas för personer som skall sitta i rullstol. Individuella skillnader såväl som skillnader mellan könen påverkar förutsättningarna för att sitta i olika typer av rullstolar och med olika typer av anpassningar, vilket beskrivs och förklaras.

Kapitel fyra beskriver samspelet mellan människa och rullstol, läsaren ges kunskaper om bäckenets och ryggens anatomi och vad som kan påverka och påverkas med olika förutsättningar för sittande. Det som idag anses som en bra utgångsposition för hur man bör sitta, samt vilka risker som kan finnas om man sitter på andra sätt, tas upp i detta kapitel. Det påpekas dock att det ofta handlar om kompromisser när en rullstol skall provas ut och anpassas för en enskild individ.

I kapitel fem beskrivs körergonomin i rullstolen och hur armar, händer och överkropp arbetar vid rullstolskörning. Mer än 50% av bokens totala innehåll utgörs av Rullstolsteknik och Metodik med förslag på 16 lektioner som syftar till att ge en vägledning i hur man tränar rullstolsteknik. Här beskrivs på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt med många illustrationer, hur man kan lära sig att behärska sin rullstol i olika situationer och även hur man med olika anpassningar kan påverka rullstolens egenskaper och sina egna förutsättningar. Metodikavsnittet avslutas med instruktioner om hur man kan klara av att förflytta sig med rullstolen både i vanliga trappor och i rulltrappor. Till metodikdelen finns även en lektionsmall som kan användas för att ”pricka av” vilka moment som tränats och när.

Åke Norsten har i boken Drivkraft på ett pedagogiskt och tilltalande sätt lämnat ett mycket värdefullt bidrag till att utveckla den bristfälliga kunskap som fortfarande finns inom området manuella rullstolar. Boken är sannolikt i första hand riktad till och för personer som är ”aktiva” användare och som har förlamningstillstånd orsakade av en sjukdom/skada på ryggmärgen. Det finns ett stort behov av svensk litteratur inom rullstolsområdet och denna bok kan utgöra en inspirationskälla både för oss som arbetar med utprovning och anpassning av rullstolar, rehabilitering av personer i rullstol och för många som själva skall lära sig att hantera detta hjälpmedel. Det är särskilt roligt att kunna konstatera att aktuell forskning inom området i många avseenden bekräftat de erfarenheter som förmedlas via Åke som själv är brukare av manuella rullstolar och som även vet hur många andra brukare resonerar.

Tack Åke!

Kersti Samuelsson M Sc. leg arbetsterapeut och doktorand. Neurocentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.